وان حمام کارگردان فیلم سینمایی فرهنگ

وان حمام: کارگردان فیلم سینمایی فرهنگ سیاسی تصویر فرهنگ و هنر سینما چهره های سینمایی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی سه اَبَرزمین در یک سیستم سیاره‌ای نزدیک

گروهی از محققان سه ابرزمین را شناسایی کردند که حول ستاره های موسوم به GJ9827 واقع در فاصله 100 سال نوری از زمین گردش می‌کنند. 

شناسایی سه اَبَرزمین در یک سیستم سیاره‌ای نزدیک

شناسایی سه اَبَرزمین در یک سیستم سیاره ای نزدیک

عبارات مهم : ستاره

گروهی از محققان سه ابرزمین را شناسایی کردند که حول ستاره های موسوم به GJ9827 واقع در فاصله 100 سال نوری از زمین گردش می کنند.

به گزارش ایرنا از اسوشیتدپرس، نزدیکی این ستاره و گردش چندین سیاره به دور آن، این سیستم را به یک گزینه مناسب جهت تحقیق تبدیل کرده هست. این سیستم با استفاده از شیوه Transit کشف شده است است که در آن عوض کردن دوره ای درخشش ستاره ها تحت نظارت قرار می گیرد.

این عوض کردن درخشش نتیجه عبور سیارات از برابر ستاره هستند. علاوه بر این که شیوه Transit جهت بررسی موقعیت اجرامی به اندازه و حجم سیارات مناسب هست، در تشخیص شاخصه های سیارات نیز کاربرد دارد. در واقع محققان با بررسی طیف نور ستاره که از اتمسفر سیارات عبور می کند، می توانند اطلاعات زیادی را راجع به اتمسفر سیارات به دست آورند. همچنین با ادغام این اطلاعات با اطلاعات مربوط به سرعت می توانند جرم سیاره و شعاع آن را محاسبه و ساختار داخلی آن را آینده نگری کنند.

شناسایی سه اَبَرزمین در یک سیستم سیاره‌ای نزدیک

در این تحقیقات نیز با تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از ماموریت K2mission به وجود سه ابرزمین در مدار GJ 9827 پی برده شد. وجود این سیارات به وسیله سایر محققان نیز تایید شده است است.

تا ابتدای مارس سال 2018 میلادی، مجموعا 374 سیاره تازه در 2794 سیستم سیاره ای شناسایی شده است اند که 622 سیستم دربرگیرنده بیش از دو سیاره بوده اند. بخش عمده این سیارات به وسیله تلسکوپ فضایی کپلر شناسایی شده است اند. در چند سال گذشته رویکرد محققان از کشف سیارات تازه به تحقیقات و شناسایی شاخصه های این سیارات عوض کردن کرده هست.

گروهی از محققان سه ابرزمین را شناسایی کردند که حول ستاره های موسوم به GJ9827 واقع در فاصله 100 سال نوری از زمین گردش می‌کنند. 

واژه های کلیدی: ستاره | سیاره | سیستم | محققان | تحقیقات | شناسایی | اطلاعات | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz